Værdipolitik


Politik, der ikke kun handler om penge, men også om kulturelle værdier og holdninger til spørgsmål om fx straf og seksualitet.