Z


Betegnelse for mængden af hele tal:

Z = { ..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Betegnelsen Z kommer fra tysk zahl = tal.