y-akse


Det samme som andenakse.

Se koordinatsystem.