VinkelhalveringslinjeEn linje, der udgår fra en vinkelspids og deler vinklen i to lige store vinkler, kaldes en vinkelhalveringslinje. Vinkelhalveringslinjen for vinklen A  betegnes vA.
   
 

Vinkelhalveringslinjen består af netop de punkter, der har samme afstand til vinklens ben.

|Pl| = |Pm| for alle punkter P på vinkelhalveringslinjen.

   
  Omvendt vil ethvert punkt, der har samme afstand til l og m, være et punkt på vinkel halverings linjen. I en trekant vil vinklernes halveringslinjer skære hinanden i samme punkt. Dette punkt er centrum for trekantens indskrevne cirkel.