Vinkel


Når to halvlinjer afsættes fra samme punkt, deles planen i to dele, som hver kaldes en vinkel. Det punkt, halvlinjerne udgår fra, kaldes vinkelspidsen eller vinklens toppunkt. De to halvlinjer kaldes vinklens ben.

 

Vinklens størrelse angiver, hvor meget den „åbner“. Størrelsen af en vinkel måles sædvanligvis i grader.

Se gradmål for vinkler.