Variationsbredde


Når man i deskriptiv statistik arbejder med ikke-grupperede observationer, vil variationsbredden V være differensen mellem observationssættets største værdi M og observationssættets mindste værdi m:
V = M – m