Variabel


En variabel er en størrelse, der kan antage forskellige værdier. Variable betegnes med bogstaver fx x, der som regel er repræsentanter for tal. En variabel kan der for også siges at være et ikke nærmere specificeret tal.
Et udtryk som fx 2x + 3 kaldes et udtryk i én variabel (x). Tallene 2 og 3 i udtrykket kaldes konstanter.