Ulighedstegn


Et ulighedstegn er et af disse 4 tegn:

<   („mindre end“)

≤   („mindre end eller lig med“)

>   („større end“)

≥    („større end eller lig med“)