Ulighed


En ulighed består af to tal eller udtryk med et ulighedstegn imellem.

Eksempler

2x + 4  <  11
4x – 12 ≥ 3x + 4

Man kan undersøge, om et tal er løsning til en ulighed ved at indsætte tallet i uligheden:
3 er en løsning til uligheden 2x + 4 < 11, da 2 · 3 + 4 = 10, og 10 < 11.
5 er ikke en løsning til uligheden 2x + 4 < 11, da 2 · 5 + 4 = 14, og 14 > 11.
Man kan finde de tal, der passer i en ulighed (løse uligheden) ved at bruge regneregler, der ligner regneregler for ligninger. Den eneste forskel er, at hvis man ganger eller dividerer med et negativt tal, skal man vende ulighedstegnet.