Ulige tal


Et ulige tal er et helt tal, som 2 ikke går op i. Man kan derfor afgøre om et tal er ulige ved at se, om sidste ciffer er 1, 3, 5, 7 eller 9.
Dette kan udtrykkes således:
Tallet x er ulige, netop når der findes et helt tal n, så x = 2 · n + 1.