Udvendig vinkel


En udvendig vinkel ved en cirkel er en vinkel, som har sit toppunkt uden for cirkelperiferien og hvis ben skærer cirkelperiferien.

Vinklens ben afskærer to buer på periferien. Hvis gradmålet for de to buer er a og b (a > b), kan størrelsen v af den ydre vinkel beregnes ved:

\(v=\frac{a-b}{2}\)

Eksempel

På figuren afskærer vinklens ben de to buer a = 70° og b = 30°. Vinklen v har da størrelsen 

\(v=\frac{70^{\circ}-30^{\circ}}{2}=20^{\circ}\)