Udfoldning


En udfoldning af en rumlig figur er en plan tegning, der kan klippes ud og samles til den rumlige figur. Sædvanligvis vil man forsøge at fremstille  udfoldningen, så den udklippede figur så vidt muligt er sammenhængende. Der kan ofte tegnes flere forskellige udfoldninger af den samme figur.

Eksempler

Ikke alle rumlige figurer kan udfoldes.For eksempel er det ikke muligt at fremstille en udfoldning af en kugle.