Udfaldsrum


Når man udfører et eksperiment, er udfaldsrummet en betegnelse for „de ting, der kan ske“. Hvis eksperimentet fx er „Kast med en terning, og tæl de øjne, der vender opad“, består udfaldsrummet U af: Terningen viser 1, terningen viser 2, terningen viser 3 osv. Hver af disse ting kaldes et udfald
af eksperimentet.
I dette tilfælde er udfaldsrummet altså mængden:
U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Hvis vi i stedet bemærkede, om øjentallet var lige eller ulige, ville udfaldsrummet blive mængden U = {lige, ulige}. I begge tilfælde kaldes elementerne i udfaldsrummet for udfald.