Uafhængig variabel


Hvis man har en funktion som fx y = 2x + 5, kaldes x den uafhængige variabel, mens y kaldes den afhængige variabel.