Uægte Brøk


En brøk \(\frac{a}{b}\), hvor a og b er positive tal, og hvor tælleren a er større end nævneren b. Med andre ord en brøk med positiv tæller og nævner, hvis talværdi er større end 1.

En uægte brøk kan omskrives til et blandet tal.

Eksempel

Den uægte brøk \(\frac{23}{5}\) omskrives til blandet tal ved at opfatte brøkstregen som et divisionstegn. 23 divideret med 5 er 4 med 3 til rest. Derfor består \(\frac{23}{5}\) af 4 hele og 3 femtedele: \(\frac{23}{5}=4+\frac{3}{5}=4\frac{3}{5}\)

Se også ægte brøk.