Typetal


Ved ikke-grupperede observationer angiver typetallet den (eller de) observation(er), der har størst hyppighed eller frekvens. Der kan altså godt være flere typetal.