Typeinterval


Ved grupperede observationer angiver typeintervallet det (eller de) interval(ler), der er højest i et histogram tegnet over intervalhyppigheden eller intervalfrekvensen. Det er ikke nødvendigvis det interval, der indeholder de fleste observationer, men typeintervallet er det interval, der har størst observationstæthed.

Se histogram. Intervallet ]170; 175] er typeinterval.