Tværsum


Et tals tværsum er summen af tallets cifre. Nogle gange bruges ordet tværsum om det tal, man kommer frem til ved at blive ved med at tage „tvær sum af tvær summerne“, indtil man når et étcifret tal. Andre steder kaldes dette tal for totaltværsummen.

 

Eksempler

Tværsummen af 214 er 2 + 1 + 4 = 7
Tværsummen af 5718 er 21
Totaltværsummen af 5718 er 3