Tværsnit


Et tværsnit af en rumlig figur er en plan tegning af den flade, der fremkommer, når figuren skæres med et plant snit. Der findes derfor uendeligt mange forskellige tværsnit af enhver  figur. Tværsnit bruges ofte i teknisk tegning.

Eksempel