Tredjegradsligning


En tredjegradsligning er en ligning som fx:

2x3 + x2 – 3x + 1 = 0

Det særlige ved en tredjegradsligning er, at den ubekendte x optræder i tredje potens men ikke i potenser med eksponenter, der er større end 3.

En tredjegradsligning kan have 1, 2 eller 3 rødder og har altid mindst en rod (løsning).