Trapez


Et trapez er en firkant, hvor netop to modstående sider er parallelle

Afstanden mellem de parallelle sider er trapezets højde. Den indgår i en formel for trapezets areal:

Trapezets areal er en halv højde gange de parallelle siders sum.

A = \(\frac{1}{2}\) h · (a + b)

Hvis de ikke parallelle sider er lige lange, kaldes trapezet ligebenet.

I et ligebenet trapez er diagonalerne lige lange, og grundvinklerne (vinkel A og vinkel D pa figuren) er lige store, ligesom topvinklerne (vinkel B og vinkel C) er lige store.