Terning


En terning er en rumlig figur, der er begrænset af 6 kvadrater. En terning kaldes også et heksaeder eller en kube.

Se regulært polyeder.