Termin


Betegnelse i rentesregning, som bruges for det tidsrum, der går mellem to på hinanden følgende rentetilskrivninger.