Tangent


Vi vil her kun se på tangenter til en cirkel. En tangent til en cirkel er en linje, der har netop et punkt (tangentens røringspunkt) fælles med cirklen. I røringspunktet star tangenten vinkelret på radius.