Tælletræ


Et tælletræ er en grafisk illustration (en tegning), der kan hjælpe til at give overblik over et både-og-valg. Tælletræet giver dels et overblik over det samlede antal valgmuligheder og dels et overblik over, hvordan de enkelte valg kan være sammensat.

Eksempel

På en restaurant er der et spisekort med 2 forretter (som vi her kalder F1 og F2), 3 hovedretter (H1, H2 og H3) og 2 desserter (D1 og D2). Hvor mange forskellige menuer, der består af 1 forret, 1 hovedret og 1 dessert, kan man sammensætte?
Hvis man skal vælge en menu, der både består af en forret og en hovedret og en dessert, står man over for et både-og-valg. Det samlede valg kan illustreres i et tælletræ således: 

Antallet af „blade“ (endepunkter til højre) på tælletræet er det samme som antallet af mulige valg (menuer). Multiplikationsprincippet viser, at der i alt er 2 · 3 · 2 = 12 valgmuligheder.