Geometri


Symbol  Navn. Læsemåde  Eksempel
ABC Læses „trekant ABC“.

A Læses „vinkel A“. Punktet A er vinkelspidsen.

ABC Læses „vinkel ACB“. Der er tale om den vinkel, der har punktet C som vinkelspids, og  hvor punktet A ligger på det ene ben, mens punktet B ligger på det andet ben.
˚ Gradtegn: 45˚ læses „45 grader“.

Læses „er vinkelret på“, „står vinkelret på“, „er ortogonal på“.

|| Læses „er parallel med“.

Læses „er kongruent med“.

AB Linjestykket AB, dvs. det linjestykke, der har A og B som endepunkter.

|AB|
Længden af linjestykket AB.

ha
Dette bruges som betegnelse for højden på siden a i en trekant. Tilsvarende bruges symbolerne hb og hc for højderne på siderne b og c.

va
Bruges som betegnelse for vinkelhalveringslinjen for vinklen A.