Funktioner


Symbol  Navn. Læsemåde  Eksempel
f, g, h Bogstaverne f, g, og h er de mest anvendte som betegnelser (navne) for funktioner. f(x) = 2x + 3
f(x) Funktionsværdien af tallet x ved funktionen f. Læses “f af x“. Hvis f(x) = 2x + 3 gælder f(4) = 2 · 4 + 3 = 11
Dm(f) Definitionsmængden for funktionen f. f(x) = \(\frac{2}{x}\)

Dm(f) = alle reelle tal undtagen 0.

Vm(f) Værdimængden for funktionen f. f(x) = x2

Vm(f) = [0 ; ∞[