Symmetrisk sandsynlighedsfelt


Når alle udfald i et tilfældighedspræget forsøg har samme sandsynlighed, siger man, at sandsynlighedsfeltet er symmetrisk eller ligefordelt. Man bruger også at sige, at der er jævn sandsynlighedsbelægning eller sandsynlighedsfordeling.

Eksempel

Hvis vi kaster med en terning, går vi ud fra, at den rent geometrisk er symmetrisk, således at enhver af siderne har samme sandsynlighed for at vende opad. Ethvert af udfaldene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 har altså samme sandsynlighed. Til dette eksperiment hører derfor et symmetrisk sandsynlighedsfelt.

Hvis vi derimod kaster med to terninger og noterer summen af øjentallene, vil fx summen 7 forekomme oftere end summen 2. Udfaldene har ikke samme sandsynlighed, så eksperimentet har ikke en jævn sandsynlighedsfordeling – sandsynlighedsfeltet er ikke symmetrisk