Symmetriakse


En figur er symmetrisk om en linje, hvis der for ethvert punkt P af figuren på den ene side af linjen ligger et tilsvarende punkt P1 lige så langt væk på den anden side af linjen. Linjen kaldes en symmetriakse for figuren

En figur kan have flere symmetriakser: