Summeret hyppighed


Ved den summerede hyppighed for en observation x forstås summen af hyppighederne for alle de observationer, der er mindre end eller lig med x. Summeret hyppighed kaldes også kumuleret hyppighed.