Summeret frekvens


Ved den summerede frekvens for en observation x forstås summen af frekvenserne for alle de observationer, der er mindre end eller lig med x. Summeret frekvens kaldes også kumuleret frekvens.