Sumkurve


Graf for den summerede frekvens F for et grupperet observationssæt.

For hvert observationsinterval ]a ; b] afsættes punktet (b, F(b)) i et koordinatsystem. Disse punkter forbindes med rette linjestykker. Bag dette ligger den antagelse, at observationerne fordeler sig ligeligt i hvert observationsinterval.

Eksempel

I en skoles to 9.-klasser (med i alt 50 elever) har man målt elevernes højde. Måleresultaterne grupperes i intervaller således:

 Interval:  ]155;165]  
 ]165;170] 
 ]170;175] 
 ]175;180] 
 ]180;185] 
 ]185;195] 
 Antal elever:  4  9  16  11  8  2
 Summeret frekvens F  0,08  0,26  0,58  0,80  0,96  1,00

Nu kan sumkurven tegnes.