Subtraktion


Fagudtryk for regningsarten „minus“. Når vi til daglig siger, at vi „trækker fra“, vil matematikere sige, at de „subtraherer“ eller „foretager en subtraktion“.

I subtraktionen a b = c kaldes tallet a for minuenden, tallet b kaldes subtrahenden, og resultatet c kaldes differensen (mere udførligt kaldes a b for differensen mellem a og b).