Store tal


Til angivelse af store tal er potenser med 10 som rod velegnede.
Tallet 1024 er et 1-tal med 24 nuller efter – og denne skrivemåde er mere overskuelig end 1.000.000.000.000.000.000.000.000.

En del af disse store tal har navne. Herunder er angivet nogle af dem:

 Navn Værdi
 Million 
106 = 1.000.000
 Milliard 
109 = 1.000.000.000
 Billion 
1012 = 1.000.000.000.000
 Billiard 
1015 = 1.000.000.000.000.000
 Trillion 
1018 = 1.000.000.000.000.000.000
 Trilliard 
1021 = 1.000.000.000.000.000.000.000
 Kvartrillion 
1024 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000
 Kvartrilliard 
1027 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Kvintrillion 
1030 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Kvintrilliard 
1033 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Sekstrillion 
1036 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Sekstrilliard 
1039 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Septrillion 
1042 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
 Septrilliars 
 1045 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Som man kan se, stiger eksponenten med 3 for hvert nyt navn. Det er forklaringen på, at man i store tal bruger at sætte punktum for hvert 3. ciffer (regnet fra højre). Det skal gøre det lidt lettere at overskue og udtale tallet.
Tallet:
32.506.471.238.056.321
udtales „32 billiarder 506 billioner 471 milliarder 238 millioner 56 tusinde og 321“.