Storcirkel


Hvis man skærer en kugle over med et plant snit, bliver snitfladen en cirkel. Cirklerne har forskellig størrelse afhængigt af, hvor man skærer. Hvis snitfladen går gennem kuglens centrum C, far man den størst mulige

cirkel. En sådan cirkel kaldes en storcirkel.