Største fælles divisor


Den største fælles divisor for to hele tal er det største hele tal, der går op i dem begge.

Eksempler

Største fælles divisor for 12 og 18 er 6

Største fælles divisor for 10 og 21 er 1

Største fælles divisor for tallene a og b betegnes sfd(a, b), og er det største tal, som brøken kan forkortes med.