Stigningstal


Hvis en ret linje i et koordinatsystem er beskrevet ved en ligning af formen:

y = ax + b

kaldes tallet a for linjens stigningstal eller hældningskoefficient. Tallet bestemmer linjens hældning: Hvis man fra et punkt på linjen går 1 enhed til højre, fortæller a, hvor meget man skal gå op (hvis a > 0) eller ned (hvis a < 0) for at komme til et nyt punkt på linjen.