Statistik


Statistik er et sæt af metoder til dels at ordne og beskrive data (målinger, indsamlet talmateriale osv.) og til dels at analysere data.

De metoder, der bruges til at ordne og beskrive data, kaldes deskriptiv statistik (eller beskrivende statistik). De metoder, der bruges til at analysere data og til at opstille og efterprøve hypoteser, kaldes analytisk statistik.