Spejling


En spejling er en metode til at flytte en figur: Man udvælger en bestemt linje l, som kaldes spejlingsaksen. Figuren F spejles nu i linjen l, dvs. der tegnes en figur F1, sådan at F og F1 har linjen l som symmetriakse. Den spejlede figur er kongruent med den oprindelige figur, men den ligger et andet sted i planen.

Eksempel

Figuren F spejles i linjen l.

Derved flyttes den over i figuren F1.