Søjlediagram


Det samme som et pindediagram, hvor der blot er tegnet „søjler“ i stedet for pinde. I nogle fremstillinger kan man også se ordet brugt i forbindelse med grupperede observationer, hvor det så bruges synonymt med ordet histogram. Dette gælder især, hvis observationsintervallerne er lige lange.