Sekant


En linje, der går gennem to punkter på en kurve (fx en cirkel eller en parabel), kaldes en sekant.