Sandsynlighedsfunktion


Når hvert udfald i et udfaldsrum tildeles en sandsynlighed, fastlægger man en funktion P, der har udfaldsrummet som definitionsmængde. Denne funktion kaldes en sandsynlighedsfunktion.

En sandsynlighedsfunktion opfylder følgende to betingelser:

  1. Sandsynligheden for ethvert udfald er et tal mellem 0 og 1, dvs. 0 ≤ P(u) ≤ 1 for alle udfald u i udfaldsrummet.

  2. Summen af samtlige funktionsværdier er 1. Anderledes udtrykt: Hvis U = {u1, u2, ..., uk}, skal der gælde:

    P(u1) + P(u2) + ... + P(uk) = 1