Sandsynlighedsfelt


Når man i sandsynlighedsregning har et udfaldsrum og en sandsynlighedsfunktion, der er defineret på dette udfaldsrum, kalder man disse to ting tilsammen for et sandsynlighedsfelt.