Romertal


Før de talsymboler (cifre) man bruger i dag (arabertal), brugte man i Europa romertal. Man kan stadig se romertal, fx på (ældre) urskiver og på bygninger, hvor opførelsesåret ofte star med romertal. Til daglig optræder de nu mest i kryds-og-tværs-opgaver.

Romertallene kan bruges til at angive hele, positive tal.

Romerne brugte disse bogstaver som symboler for tallene 1, 5, 10, 50, 100, 500 og 1000:

 1 
 5 
 10 
 50 
 100 
 500 
 1000 
I V X L C D M

Andre tal blev skrevet ved at sammenstille disse bogstaver. Skrivemåden var ikke et positionssystem. Bogstaverne betød samme tal uanset, hvor i tallet de stod. Man lagde så de enkelte værdier sammen dog sådan, at hvis et mindre tal stod til venstre for et større, skulle det trækkes fra.

Eksempler

  1. Tallet IV betyder 5 − 1 = 4, mens tallet VI betyder 5 + 1 = 6.
  2. Tallet XXVI betyder 26 (10 + 10 + 5 + 1).
  3. Tallet MCMLXIX betyder 1969 (1000 + (1000 − 100) + 50 + 10 + (10 − 1)).