Rodeksponent


I tallet\(\sqrt[n]{a}\) kaldes tallet n for rodeksponenten. Når rodeksponenten er 2 (kvadratrod), plejer man ikke at skrive den.

Eksempler

I tallet \(\sqrt{5}\) er rodeksponenten 2

I tallet \(\sqrt[4]{64}\) er rodeksponenten 4