Rod


Rod er et ord med flere betydninger i matematik:

  1. I en potens an, kaldes tallet a for roden.
  2. Et tal på formen \(\sqrt[n]{a}\) kaldes en rod (specielt: kvadratrod, kubikrod, 4.-rod osv.)
  3. Løsningen til en ligning kaldes en rod i ligningen. For eksempel kaldes løsningerne til en andengradsligning for ligningens rødder.
  4. Nulpunkterne for et polynomium f(x), dvs. de tal x0 for hvilke f(x0) = 0, kaldes polynomiets rødder.