Restgæld


Hvis man har indbetalt på en gældsannuitet et stykke tid, vil nogle af de penge, man har indbetalt, være renter, og resten vil være afdrag, som trækkes fra gældens hovedstol. Restgælden Rp (hovedstolen minus de betalte afdrag) kan på det tidspunkt, hvor der mangler p indbetalinger, beregnes således:

\(R_p=y\cdot\frac{1-\left ( 1+r \right )^{-p}}{r}\)

Her er y ydelsen pr. termin, p er det manglende antal indbetalinger, og r er rentefoden.

Eksempel

Lis har lånt 20.000 kr. til 6 % pr. termin (dvs. rentefoden er 0,06). Hun skal betale lånet tilbage med 20 indbetalinger a 1743,70 kr.

Da hun har betalt 12 gange, vil hun gerne betale restgælden. Hvor stor er den pa dette tidspunkt?

Lis mangler 8 indbetalinger. Restgælden R8 er derfor:

\(R_8=1743,70\cdot\frac{1-1,06^{-8}}{0,06}\) = 10.828 kr.