Regulært polyeder


Et regulært polyeder er en rumlig figur, der begrænses af kongruente, regulære polygoner, hvor alle toplansvinkler er lige store.

Der findes kun 5 forskellige regulære polyedre:

Tetraeder

Består af 4 regulære trekanter.

Heksaeder

Består af 6 kvadrater. Et heksaeder er den figur, der også kaldes en terning.

Oktaeder

Består af 8 regulære trekanter.

Dodekaeder

Består af 12 regulære femkanter.

Ikosaeder

Består af 20 regulære trekanter.

Disse fem regulære polyedre kaldes også de platoniske legemer.