Regningsart


Med regningsart menes sædvanligvis enten addition, subtraktion, multiplikation eller division.