Regning med promille


Regning med promille foregår i princippet efter samme retningslinjer som regning med procent
Se promille.